نصب المان «شیر آب» در محله قدیمی شیرباشی، توسط شهرداری ماکو
شهردار ماکو خبر داد، ساخت المان ساری تابلو و همچنین محلات قدیمی ماکو نیز در دستور کار شهرداری قرار دارد.

شهردار ماکو خبر داد، ساخت المان ساری تابلو و همچنین محلات قدیمی ماکو نیز در دستور کار شهرداری قرار دارد.کاهش 15 درصد عوارض پروانه های ساختمانی به مناسبت دهه مبارک فجر
اطلاعیه شهرداری ماکو در خصوص کاهش 15 درصد عوارض پروانه های ساختمانی تا پایان سال 1402