نصب المان «شیر آب» در محله قدیمی شیرباشی، توسط شهرداری ماکو
شهردار ماکو خبر داد، ساخت المان ساری تابلو و همچنین محلات قدیمی ماکو نیز در دستور کار شهرداری قرار دارد.

شهردار ماکو خبر داد، ساخت المان ساری تابلو و همچنین محلات قدیمی ماکو نیز در دستور کار شهرداری قرار دارد.دسته عزاداری مردم ماکو در سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)
دسته عزاداری مردم ماکو در سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)