نصب المان «صندوق پستی» در محل پست خانه قدیم

شهردار ماکو از نصب اِلمان "صندوق پستی" در محل پست خانه قدیم خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری شهرداری ماکو، علی یوسفی ماکوئی شهردار ماکو گفت؛ با توجه به قدمت تاریخی شهر ماکو و وجود محله های قدیمی در سطح شهر هویت برخی از این محلات در گذر زمان به فراموشی سپرده میشود. از این رو ساخت و نصب المان های متناسب با همان محل و ایجاد خاطرات شهری و هویت بخشیدن به فضاهای شهری می تواند باعث احیای هویت محله های قدیمی گردد.پایان عملیات آسفالت ریزی خیابان ستارخان