نصب پرچم های رنگی سال نو مبارک در نقاط مختلف سطح شهر به منظور استقبال از نوروز 1401 توسط شهرداری ماکو

نصب پرچم های رنگی سال نو مبارک در نقاط مختلف سطح شهر به منظور استقبال از نوروز ۱۴۰۱ توسط شهرداری ماکوجایگذاری تیرهای چراغ برق در بلوار حضرت ولیعصر ( عج ) با مشارکت شهرداری ماکو و شرکت توزیع نیروی برق شهرستان ماکو