نشست جهاد تبیین انتخابات
هدف این نشست افزایش آگاهی عمومی مردم درباره اهمیت و مشارکت در انتخابات می‌باشد.

نشست جهاد تبیین انتخابات توسط روابط عمومی پایگاه بسیج شهید قوجازاده و شهرداری ماکو برگزار شد. هدف این نشست افزایش آگاهی عمومی مردم درباره اهمیت و مشارکت در انتخابات می‌باشد. کارشناسان به بررسی اهمیت رأی‌دهی آگاهانه پرداختند و به سوالات حاضرین پاسخ دادند. این برنامه با استقبال خوبی روبرو شد.


دسته عزاداری مردم ماکو در سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)
دسته عزاداری مردم ماکو در سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)