پایان عملیات آسفالت ریزی، بلوار شهید بهشتی

به گزارش پایگاه خبری شهرداری ماکو، عملیات آسفالت ریزی خیابان ها و معابر شهری به صورت گسترده توسط شهرداری ماکو در حال انجام می باشد و در همین راستا عملیات آسفالت ریزی بلوار شهید بهشتی (حدفاصل پنج کلاسه تا اول بلوار شهید قنبری) در دو لاین به اتمام رسید.
روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ماکونصب المان «صندوق پستی» در محل پست خانه قدیم