پایان عملیات آسفالت ریزی باند شمالی خیابان جهاد

پایان عملیات آسفالت ریزی باند شمالی خیابان جهاد توسط شهرداری ماکو
بازدید فرماندار شهرستان ماکو بهمراه شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ماکو از زمین های ارتش جهت اجرای طرح تفصیلی