پایان عملیات آسفالت ریزی، خیابان امامت

پایان عملیات آسفالت ریزی خیابان امامت (حدفاصل فلکه علامه طباطبایی تا خیابان جهاد) توسط شهرداری ماکو
اجرای فاز دوم پیاده راه سازی و بتن پلاک
حدفاصل بازارچه امید تا مصلی