پایان عملیات آسفالت ریزی خیابان ستارخان

به گزارش پایگاه خبری شهرداری ماکو، در ادامه نهضت آسفالت ریزی معابر شهری، عملیات تراش آسفالت و آسفالت ریزی خیابان ستارخان به اتمام رسید.
روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ماکو
پایان عملیات آسفالت ریزی؛ خیابان ولایت