پایان عملیات آسفالت ریزی؛ خیابان ولایت

به گزارش پایگاه خبری شهرداری ماکو، در ادامه نهضت آسفالت ریزی معابر شهری عملیات تراش آسفالت و آسفالت ریزی خیابان ولایت به اتمام رسید. در ادامه عملیات عمرانی شهرداری ماکو آسفالت ریزی خیابان ستارخان در دستور کار شهرداری قرار دارد.اجرای عملیات آسفالت ریزی خیابان علامه جعفری