پایان عملیات آسفالت ریزی لاین جنوبی خیابان امام

پایان عملیات آسفالت ریزی لاین جنوبی خیابان امام حدفاصل سه راهی محله تازه تا مقابل اداره آموزش و پرورش سابق

کاشت درخت های زینتی همیشه سبز در پارک جنب بنیاد شهید ماکو