تعویض و نوسازی چراغ های راهنمایی و رانندگی هشداردهنده سطح شهر توسط شهرداری ماکو

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری ماکو : در جهت افزایش سطح ایمنی شهر ، کاهش سوانح و تصادفات رانندگی و نیز مدیریت ترافیک شهری ، شهرداری ماکو اقدام به تصویض و نوسازی چراغ های راهنمایی و رانندگی هشدار دهنده معیوب در سطح شهر نموده است .

کاشت درخت های زینتی کاج نوئل در خیابان امام (ره)