تجلیل از برگزیدگان مسابقه نقاشی بمناسبت هته دفاع مقدس

تجلیل از نفرات اول تا سوم مسابقه نقاشی مدافعان سرزمین من بمناسبت چهل و یکمین سالگرد دفاع مقدس

خانم آیلین جعفری مقام اول


خانم مهدیه وهاب زاده مقام دوم


خانم آیتن محمدنژادبمناسبت روز جهانی نابینایان