دفترچه عوارض محلی سال 1403 شهرداری ماکو


احتراماً به اطلاع میرساند در راستای اجرای بند (الف) ماده (۳) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، دفترچه عوارض محلی سال 1403 شهرداری ماکو به اطلاع عموم شهروندان می رسد .

برای مشاهده اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.