شهرداری ماکو نسخه اودوو 13.0+e-20210414

اطلاعات درباره شهرداری ماکو نمونه اودوو Open Source ERP.

برنامه های نصب شده

Website Appointment Management System
Provides facility for customer to book their Appointment directly from website.
Appointment Management System
Now, manage customer appointments in Odoo backend. The module allows you to book and manage appointments in Odoo
Web Persian Calendar
Web Persian Calendar
Customize odoo OEM (Boost, My Odoo)
1 click customize odoo, reset data. For quick develop. Set brand, boost, reset data, debug. Language Switcher. Easy Delete data.reset account chart. customize my odoo.
تارنما
سایت ساز نسخه Enterprise
صدور فاکتور
فاکتورها و پرداختها
فروش
از پیش فاکتور تا فاکتور
مخاطبان
آدرس های مخاطبان خود را سازماندهی کنید
بحث
گفتگو، درگاه ایمیل و کانال های خصوصی
SMS Customize
Iranian SMS Gateway for odoo
Web Window Title
The custom web window title
نظر سنجی‌ها
ایجاد نظرسنجی و تحلیل پاسخ ها
گاهشمار
زمان بندی جلسات کارکنان
بلاگها
انتشار پست های بلاگ، اعلان ها، اخبار

بومی سازی /جدول حساب ها نصب شده

Iran - Accounting
Iranian localization of OpenERP accounting
عمومی - حسابداری