ضدعفونی اماکن عمومی توسط شهرداری ماکو جهت کاهش شیوع بیماری کرونا

مشاهدات
1 مجموع مشاهدات
1 تعداد مشاهدات اعضا
27 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما