اجرای عملیات آسفالت ریزی حدفاصل یادبود تا مدرسه شهید چمران

مشاهدات
1 مجموع مشاهدات
1 تعداد مشاهدات اعضا
490 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما